Welcome to Headweb, Thousands of movies instantly in your online video store

Käyttöehdot

Näitä yleisiä käyttöehtoja ("Yleiset ehdot") sovelletaan käyttäjään käyttäjänä ja jäsenenä ("Käyttäjä") ja Headweb AB:hen ("Headweb") palveluntarjoajana koskien sen tarjoamien palveluiden jäsenyyttä ja käyttöä.

1. Yleistä

1.1 Headweb tarjoaa internetsivustonsa www.headweb.com ("Sivusto") ja muiden sovellusten kautta verkkopalvelua, jolla voi mm. vuokrata elokuvia. Headwebin palveluiden jäsenyyden voi saada hakemuksella.

1.2 Jäsensopimuksen ja palveluiden käyttösopimuksen Headwebin kanssa voivat solmia Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa tai Suomessa asuvat käyttäjät joko ruotsin, tanskan, norjan tai suomen kielellä.

1.3 Antamalla sähköpostiosoitteensa ja vahvistuksensa sekä jatkamalla eteenpäin Headwebin jäsenhakemuksessa Käyttäjä vahvistaa, että:

(i) Käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt nämä Yleiset ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä jäsenyyden saatuaan;

(ii) Käyttäjä on antanut oikeat ja täydelliset tietonsa jäsenhakemuksessa ja päivittää rekisterissä olevaa tietoa siten, että se ja muut käyttäjän Headwebille kulloinkin antamat tiedot ovat paikkansapitävät, ajantasaiset ja täydelliset;

(iii) Voidakseen käyttää Headwebin elokuvanvuokrauspalvelua, Käyttäjä asuu Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa tai Suomessa;

(iv) Käyttäjä hyväksyy, että saatuaan Headwebin palveluiden jäsenyyden nämä Yleiset ehdot ovat voimassa Käyttäjän ja Headwebin välillä toistaiseksi;

(v) Käyttäjä on täyttänyt 18 vuotta tai hänellä on huoltajansa lupa sitoutua Yleisiin ehtoihin; ja  

(vi) Käyttäjä suostuu henkilötietojensa käsittelyyn ja nk. evästeiden käyttöön alla olevan kohdan 11 mukaisesti.

2. Headwebin PALVELUIDEN jäsenyys, Headweb Prepaid -tili ja tarjotut palvelut

2.1 Henkilö, jolla on voimassa oleva jäsenyys, on näiden Yleisten ehtojen tarkoittama Käyttäjä. Käyttäjä voi näiden Yleisten ehtojen mukaisesti vuokrata Headwebin palvelusta Headwebin kulloinkin tarjoamia elokuvia ja ohjelmia ("Elokuvat"), osallistua Headwebin yhteisöön ja hyödyntää muuta Sivustolla olevaa materiaalia (kaikki Headwebin tarjoamat palvelut ja sivusto yhdessä "Palvelut"). Käyttäjällä on näiden Yleisten ehtojen mukaisesti mahdollisuus avata henkilökohtainen Headweb Prepaid -tili ("Headweb Prepaid -tili"). Jäsenyys Palveluissa ja Headweb Prepaid -tili ovat tarkoitettu ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista jäsentilillään ja Headweb Prepaid -tilillään tehdyistä toimista.

2.2 Käyttäjä voi siirtää Headweb Prepaid -tililleen rahaa maksukortillaan tai tallettamalla tilille nk. kuponkeja (joilla on rajallinen voimassaoloaika). Headweb Prepaid -tili on koroton. Headweb Prepaid -tilillä olevia varoja voi käyttää maksuvälineenä Palveluissa. Tilillä jäljellä olevat varat voidaan muuntaa nk. kupongeiksi, jotka ovat voimassa Headweb Prepaid -tilillä rajoitetun ajan.

2.3 Headweb Prepaid -tilillä olevat käteisvarat maksetaan Käyttäjälle tämän pyynnöstä vasta kun Headweb Prepaid -tili on sulkeutunut. Varojen maksamisesta veloitetaan Headwebille aiheutuneet hallinnolliset kulut. Käyttäjälle lähetetään tietoa tilillä olevien varojen maksamisesta kohdan 12 mukaisten tiedotteiden yhteydessä. Mikäli Käyttäjä ei ole pyytänyt tilillään olevien varojen maksua viimeistään viiden vuoden kuluttua Headweb Prepaid -tilinsä sulkeutumisesta, hänen saamisoikeutensa näihin varoihin lakkaa.

3. Muutokset Palveluissa

Palveluita kehitetään jatkuvasti. Headweb pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia näihin Yleisiin ehtoihin, Palveluihin ja Headwebin asettamiin teknisiin vaatimuksiin. Merkittäviä muutoksia tehdään Yleisiin ehtoihin ainoastaan ennakkoilmoituksella Käyttäjälle joko Sivustolla tai siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Käyttäjä on viimeksi ilmoittanut Headwebille. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot julkaistaan Sivustolla. Sivustolla on myös tarkempaa tietoa Headwebin teknisistä vaatimuksista, jäsenyyttä koskevista säännöistä, Palveluiden käyttöä koskevia toimintatapojen kuvauksia sekä muuta oleellista tietoa. Käyttäjän tulee perehtyä kulloinkin voimassa oleviin Yleisiin ehtoihin sekä muihin julkaistuihin tietoihin ja vaatimuksiin. 

4. Hinnat ja maksaminen

4.1 Palvelun tilaamisen yhteydessä Käyttäjä maksaa kyseisestä Palvelusta sillä hetkellä voimassa olevan hinnan. Hinta ilmoitetaan tilausvahvistuksessa Käyttäjän maan valuutassa ja se sisältää verot ja muut maksut. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä tietoliikennemaksua, joka Käyttäjän tulee sopimuksen mukaan maksaa internetpalveluntarjoajalleen, tai muita Käyttäjän oman tietokonelaitteiston (ml. tietoliikennelaitteet) käyttämisestä aiheutuvia maksuja.  

4.2 Maksu suoritetaan Headwebin kulloinkin käyttämän maksunvälittäjän tai Headweb Prepaid -tilin kautta. Maksunvälittäjää käytettäessä maksajalle voi aiheutua lisäkuluja tai muita velvoitteita kyseisen maksunvälittäjän voimassaolevien ehtojen mukaisesti.

5. Palvelun tilaaminen ja toimitus

5.1 Headweb toimittaa vuokrattuja Elokuvia sähköisessä muodossa suoratoistona (Käyttäjä lataa väliaikaista tiedostoa, joka toiston myötä pyyhkiytyy pois) Headwebin hyväksymään laitteistoon.  Tilausvahvistuksessa kyseiselle Elokuvalle määritettynä vuokra-aikana tai sitä pidempänä Headwebin määrittämänä ajanjaksona ("Vuokra-aika") Käyttäjä saa rajoittamattomasti aloittaa, aloittaa uudelleen, kelata ja pysäyttää vuokratun Elokuvan suoratoiston. Kun Vuokra-aika päättyy, Käyttäjällä ei enää ole mahdollisuutta eikä oikeutta suoratoistaa kyseistä Elokuvaa.

5.2 Käyttäjä vahvistaa tilanneensa Elokuvan kohdan 5.1 mukaisesti hyväksymällä maksun ja jatkamalla tilauksessa eteenpäin, sekä suostuu näin myös siihen, että Headweb aloittaa vuokratun Elokuvan toimittamisen Käyttäjälle. Käyttäjän vahvistettua tilauksensa, Headweb lähettää Käyttäjälle tilausvahvistuksen siihen sähköpostiin, jonka Käyttäjä on ilmoittanut Headwebille tilauksen yhteydessä.

5.3 Headweb alkaa toimittaa Elokuvaa välittömästi kun on vastaanottanut Käyttäjän vahvistuksen. Toimitus jatkuu 14 vuorokauden ajan aina Vuokra-ajan loppuun tai sitä pidemmän Headwebin määrittämän ajan ("Toimitusaika"). Käyttäjä voi aloittaa Vuokra-ajan vapaasti valitsemanaan hetkenä Toimitusajan puitteissa. Headweb lakkaa toimittamasta Elokuvaa Vuokra-ajan, ja viimeistään Toimitusajan, päättymisen jälkeen riippumatta siitä, onko Vuokra-aikaa aloitettu.

5.4 Palveluita voidaan muuttaa kohdan 3 mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Headweb pidättää oikeuden vaihtaa tilatun Elokuvan jos se poistuu Headwebin valikosta esimerkiksi Oikeudenomistajan (määritelty kohdassa 9.2) kanssa tehdyn sopimuksen johdosta, tai jos toimitus hankaloituu jollain muulla tavoin. Käyttäjällä on tällöin oikeus valita toinen Elokuva samasta hintaryhmästä tai saada takaisin maksamansa vuokrahinta. Palvelut ja niiden sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Toimitus riippuu monista tekijöistä, jotka on määritelty kohdassa 7.

6. Peruuttamisoikeus

Elokuvat toimitetaan 5.1 kohdan mukaisesti sähköisessä muodossa suoratoistona ja Headweb tarjoaa siten Käyttäjälle   palvelua, jota koskee soveltuvan kuluttajansuojalainsäädännön mukainen peruuttamisoikeus.  Käyttäjällä on oikeus 14 päivän peruuttamisaikaan siitä hetkestä, kun tilausvahvistus on lähetetty Käyttäjälle kohdan 5.2 mukaisesti.  Peruuttamisoikeus päättyy kuitenkin aina sinä päivänä jolloin Käyttäjä alkaa toistaa Headwebin toimittamaa Elokuvaa, eli kun Vuokra-aika alkaa. Käyttääkseen peruuttamisoikeuttaan Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Headwebin asiakaspalveluun. Mikäli mahdollista, saatu materiaali palautetaan Headwebille ja Headweb vastaa palautuksen kuluista. Headweb hyvittää Käyttäjälle tämän Headwebille kyseisestä palvelusta maksamat maksut viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden käyttämisestä.

7. Toimitusvirheet ja Headwebin vastuu

7.1 Toimitukseen vaikuttaa mm. Käyttäjän rekisteröimien jäsentietojen oikeellisuus ja täydellisyys, Käyttäjän ohjelmistojen ja laitteiden suorituskyky, tietoliikennekapasiteetti sekä toimituksenaikainen verkon kuormitus. Käyttäjän velvollisuutena on huolehtia, että Käyttäjän rekisteröimät tiedot, laitteisto ja internetyhteys yms. täyttävät ilmoitetut vaatimukset.

7.2 Siitä huolimatta, että Headwebillä on säännöt Käyttäjän materiaalin julkaisemisesta, se ei voi valvoa tai ottaa vastuuta siitä, mitä jokainen yksittäinen Käyttäjä tuottaa Sivustolle. Headweb ei myöskään ole vastuussa vahingollisesta, loukkaavasta tai sopimattomasta materiaalista, jonka Käyttäjä on luonut Sivustolle.

7.3 Headweb ei voi taata, että Sivusto toimisi aina. Toiminnot ja palvelut voidaan sulkea tietyissä tilanteissa esimerkiksi ylläpito- tai huoltotoimenpiteiden ajaksi, tai ne voivat olla poissa käytöstä jostain muusta syystä. Headweb pyrkii pitämään Sivuston viruksettomana, mutta ei voi taata sitä.

7.4 Kaikki Palveluiden käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla riskillä. Headweb ei ota vastuuta sellaisista häiriöistä, toimituskatkoista tai -viiveistä, jotka johtuvat Käyttäjästä, hänen ohjelmistossaan tai laitteissaan tai muun osapuolen laitteistossa olevista vioista tai puutteista, tai internet- tai tietoliikennehäiriöistä. Headweb ei vastaa myöskään virheistä tai vahingoista, varkauksista tai tuhoutumisista, luvattomista yhteyden muodostuksista tai muutoksista, jotka johtuvat laitteistosta tai viestinnästä tai jotka kohdistuvat laitteistoon tai viestintään.

7.5 Ellei näistä Yleisistä ehdoista tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta nimenomaisesti johdu, Headweb ei vastaa missään tapauksessa vahingoista tai tappioista, välittömistä tai välillisistä, jotka ovat aiheutuneet Palveluissa olevasta virheestä tai puutteesta tai muutoin Palveuiden käyttämisestä.  Headweb ei vastaa missään tapauksessa laitteistolle aiheutuneista vahingoista tai tiedostojen häviämisestä.

8. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Yleisiä ehtoja, käyttämään Palveluita ja niiden sisältöä vain Yleisten ehtojen mukaisesti, sekä erityisesti:

(i) noudattamaan huolellisuutta kirjautumistietojen ja salasanojen käsittelyssä ja olemaan antamatta niitä kolmansille tai käyttämättä kolmansien vastaavia tietoja;

(ii) noudattamaan hyvää tapaa sekä Headwebin kulloinkin voimassa olevia julkaisemista koskevia sääntöjä julkaistessaan viestejä Palveluissa;

(iii) ankarasti noudattamaan kohdassa 9 annettuja tekijänoikeuksia koskevia ehtoja; ja

Käyttäjä ei saa missään tapauksessa:

(iv) käyttää Palveluita ja niiden sisältöä muuhun kuin puhtaasti yksityiseen tarkoitukseen;

(v) rekisteröidä useampaa kuin yhtä jäsenyyttä Palveluihin tai rekisteröidä sellaista kolmannen puolesta;

(vi) tuottaa Palveluihin sellaista materiaalia, joka jollain tavalla rikkoo jotain kansallista tai kansainvälistä lainsäädäntöä tai joka muutoin voidaan kokea sopimattomaksi, kuten loukkaavaa, uhkaavaa, epäeettistä, rasistista, kansanryhmää vastaan kiihottavaa tai yllyttävää materiaalia;

(vii) tuottaa Palveluihin sellaista materiaalia, joka sisältää henkilökohtaista tietoa kolmannesta osapuolesta, kuten osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, henkilötunnusta tai luottokorttitietoja;

(viii) yrittää muuttaa, kiertää ja/tai ohittaa Headwebin tai sen yhteistyökumppanin suojausmenetelmiä ja IT-järjestelmiä;

(ix) vahingoittaa, tuhota tai ylikuormittaa Palveluita millään tavalla;

(x) tuottaa Palveluihin sellaista materiaalia, joka voi sisältää tai asentaa viruksen tai haitallisia koodeja, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoitus on häiritä, tuhota tai muutoin rajoittaa ohjelmistojen tai laitteiden toimintaa;

(xi) kerätä muiden käyttäjien sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja lähettääkseen niihin sähköisesti tai muulla tavoin postia tai muutoin harjoittaa ei-pyydettyä viestintää; sekä 

(xii) käyttää automatisoituja komentosarjoja tuottaakseen tietoa Palveluihin tai kerätäkseen tietoa niistä, tai muulla tavoin vaikuttaa Palveluihin. 

9. Tekijänoikeudet

9.1 Kaikki Palveluissa oleva materiaali on suojattu soveltuvilla kansallisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuksilla. Käyttäjä saa käyttää Palveluita ja niiden sisältöä vain kulloinkin voimassaolevien Yleisten ehtojen sallimalla tavalla ja noudattaen soveltuvaa lainsäädäntöä ja normistoa tekijänoikeuksien osalta.

9.2 Levityksessä olevien Elokuvien tekijänoikeudet kuuluvat tuotantoyhtiöille ja muille tekijänoikeuksien omistajille ja lisenssinantajille ("Oikeudenomistajat"). Elokuvia tai niiden sisältöä (kokonaisuudessaan tai osaa niistä) ei saa missään tapauksessa käyttää johonkin ei-yksityiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen, saattaa yleisön saataviin millään tavalla, valmistaa siitä kappaleita eteenpäin levitettäväksi missään muodossa, julkaista tai jakaa edelleen. Käyttäjä on velvollinen valvomaan Elokuvien toistoon käytettyä laitteistoa siten, ettei Elokuvia voi käyttää muuten kuin näiden Yleisten ehtojen ja soveltuvan kansallisen ja kansainvälisen tekijänoikeuslainsäädännön sallimalla tavalla.

9.3 Milloin kulloinkin soveltuva lainsäädäntö sen mahdollistaa, Oikeudenomistajilla, kuten elokuvayhtiöillä, tulee olla oikeus valvoa oikeuksiaan Elokuviin tai muihin Palvelun osiin ja vaatia näitä oikeuksiansa Yleisten ehtojen määräyksien mukaisesti Käyttäjää vastaan, jos Käyttäjä ei täytä Yleisissä ehdoissa lueteltuja velvollisuuksiaan.

9.4 Käyttäjä vapauttaa Headwebin vastuusta, jos tarjottujen Palveluiden käyttö on Yleisten ehtojen vastaista.

10.              Varoitukset ja jäsenyyden lopettaminen

10.1 Jos käyttäjä laiminlyö Yleisiä ehtoja, Headweb voi antaa Käyttäjälle varoituksen, irtisanoa Yleiset ehdot, joiden päättyessä myös Käyttäjän jäsenyys Palveluissa päättyy kohdassa 12.2 määritellysti, poistaa Käyttäjän profiilin ja/tai Käyttäjän Sivustolle tuottamaa materiaalia, ja estää Käyttäjää käyttämästä Palveluita tai muodostamasta yhteyttä niihin. Headweb pidättää oikeuden ryhtyä harkintansa mukaan tällaisiin toimenpiteisiin milloin tahansa, joko ilmoittamalla asiasta etukäteen tai ilman ennakkoilmoitusta.

10.2 Käyttäjä on vastuussa Sivustolle tuottamastaan materiaalista. Headweb pidättää oikeuden harkintansa mukaan poistaa viestejä tai kokonaisia keskusteluja, jotka ovat asiattomia tai joiden voidaan muuten katsoa olevan sopimattomia. Jos Yleisiä ehtoja tai julkaistuja sääntöjä rikotaan törkeällä tavalla, joka saattaa vahingoittaa Headwebiä tai joka on vastoin kulloinkin sovellettavaa lakia, voidaan lisäksi tehdä ilmoitus poliisille.  

11. Henkilötiedot ja säilytys

11.1 Rekisteröitymällä Palveluihin ja käyttämällä Palveluita Käyttäjä luovuttaa tiettyjä yhteystietoja, jotka sisältävät tietoja Käyttäjän henkilöllisyydestä, eli nk. henkilötiedot. Headweb myös selvittää automaattisesti tiettyjä muita tietoja Käyttäjästä, kuten tietoja kirjautumiskerroista, käynneistä Sivustolla ja kulutustottumuksista sekä IP-osoitteet. Tietoja voidaan hankkia myös evästeitä käyttämällä.

11.2 Hyväksymällä nämä Yleiset ehdot kohdassa 1.3 mainitulla tavalla Käyttäjä suostuu siihen, että Headweb käsittelee ja kerää hänen henkilötietojaan ja käyttää evästeitä kohdan 11.1 mukaisesti. Headweb käsittelee tietoja suorittaakseen niitä velvollisuuksiaan ja käyttääkseen niitä oikeuksiaan, jotka liittyvät Käyttäjän jäsenyyteen ja Palveluiden käyttämiseen. Käyttäjä hyväksyy myös, että tietoja voidaan käsitellä yhtä lailla Palveluiden kehitys- ja analysointitarkoituksessa sekä tilastointiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös mainonnan sekä yleisen ja kohdistetun markkinoinnin tarkoitukseen. Tällainen markkinointi , mikäli Käyttäjä on siihen rekisteröitymisen yhteydessä suostunut tai mikäli Käyttäjän sähköpostiosoite on annettu Headwebille tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä, tarkoittaa uutiskirjeitä ja mainoksia, joita lähetetään Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen yleensä kerran viikossa, mutta toisinaan myös useammin. Käyttäjällä on aina oikeus perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn markkinointitarkoituksiin, sisältäen mainoksien vastaanottamisen. Suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn voi perua Sivustolla Käyttäjän profiilin asetuksista tai lähettämällä Headwebin asiakaspalvelulle sähköpostia asiasta. Headweb ei myy henkilötietoja eteenpäin. Tietoja voidaan kuitenkin myydä samaan konserniin kuuluvalle yritykselle. Lisätietoja Headwebin käsittelemistä henkilötiedoista ja niiden tietosuojasta ja ns. evästeiden käytöstä sekä käytön estämisestä voi lukea Sivustolla löytyvästä tietosuojaohjeistuksesta.

11.3 Käyttäjän henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Käyttäjän Palveluiden jäsenyys on voimassa ja sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen, jotta Headweb voi suorittaa velvollisuutensa tai käyttää oikeuksiaan Käyttäjään nähden, sekä siinä määrin kuin voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää. Käyttäjällä on oikeus kirjallisesti pyytää ja saada kerran vuodessa ilmaiseksi tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Käyttäjä voi myös pyytää käsiteltyjen henkilötietojen korjaamista. Asiaa koskeva pyyntö tulee esittää Headwebin asiakaspalvelulle.

12. Sopimuskausi

12.1 Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan toistaiseksi Käyttäjän ja Headwebin välillä Palveluihin myönnettyyn jäsenyyteen kohdan 1.3(iv) mukaisesti.

12.2 Headweb voi milloin tahansa irtisanoa nämä Yleiset ehdot Käyttäjän osalta kuukauden irtisanomisajalla sekä kohdan 10.1 mukaisessa tilanteessa välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Headweb voi sulkea Käyttäjän Headweb Prepaid -tilin vastaavalla tavalla. Irtisanomisilmoitus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Käyttäjä on viimeksi ilmoittanut Headwebille.

12.3 Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa nämä Yleiset ehdot ilman irtisanomisaikaa verkkosivuilla olevan Yleisten ehtojen ja jäsenyyden irtisanomispalvelun kautta. Käyttäjä voi sulkea Headweb Prepaid -tilin vastaavalla tavalla. Vahvistus irtisanomisesta lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Käyttäjä on viimeksi ilmoittanut Headwebille.

12.4 Käyttäjän Headweb Prepaid -tili suljetaan, jos Käyttäjä ei ole kirjautunut Headwebiin 12 kuukauden aikana, ja viimeistään aina siinä yhteydessä, kun jäsenyys ja nämä Yleisten ehtojen voimassaolo päättyvät. Headweb lähettää viestin Käyttäjän viimeksi ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kuukautta ennen Headweb Prepaid -tilin sulkemista.

12.5 Käyttäjän Headweb-jäsenyys, johon kuuluu mahdollisesti aktiivinen Headweb Prepaid -tili, ja mahdollisuus käyttää Palveluita lakkaa aina siinä yhteydessä, kun nämä Yleiset ehdot lakkaavat olemasta voimassa Käyttäjän ja Headwebin välillä. Kohdan 12 lisäksi lakkaamiseen sovelletaan kohtaa 2.3.

13. Oikeuksien luovuttaminen

Headwebillä on oikeus luovuttaa näiden Yleisten ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain ilman Käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa näiden Yleisten ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman Headwebin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

14. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

14.1 Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia

14.2 Näiden yleisten ehtojen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät riidat, joita ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, ratkaistaan asiakkaan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

14.3 Näiden Yleisten ehtojen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät riidat voidaan myös jättää asianmukaisen pohjoismaisen elimen ratkaistavaksi kuluttajariita-asiana (Ruotsissa Allmänna reklamationsnämnden, Suomessa Kuluttajariitalautakunta, Norjassa Forbrukerrådet ja Tanskassa Forbrugerklagenævnet).

15. Lisätiedot, kysymykset ja yhteydenotto

Käyttäjä voi esittää näihin Yleisiin ehtoihin liittyvät kysymykset tai muut yhteydenotot Headwebin asiakaspalvelulle, jonka yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta.

 

Last modified 2014-03-28 11:12 by Jenny Johansson

Awards & Recognition
"Headweb is a very user friendly VOD-service with a wide range of movies and a lot of hd-content, and that works well on several platforms."
"Headweb has a light and lucid website without ads. The content is wide and varied, and the service works on several platforms."
Headweb was one of five nominees in the Best Media and Entertainment site-category in 2011.
"The sites social functions beats the competition and the movies can be watched on several platforms."
"Headweb is one of the smartest services we've seen when it comes to legally, cheap and painfully simple consume movies online."
"They are always on the cutting edge with features and UI - in addition, Headweb is the cheapest alternative in the test."
"Headweb is the best streaming service for movies right now, with a user friendly service and many great features."
 
Help