Se tusenvis av filmer på din datamaskin, Boxee Box, PS3 og din Smarte TV

Brukerbetingelse

1. Generelt


Disse brukerbetingelsene (heretter kalt ”Brukerbetingelser”) angir betingelsene som gjelder mellom deg som bruker og medlem (heretter kalt ”Brukeren”) og Headweb AB som tjenesteleverandør (heretter kalt ”Headweb”) angående medlemsskap i og bruken av Headwebs nettsted www.headweb.com (heretter kalt ”Nettstedet”).

For Brukerens kjøp og leie av filmer for nedlasting fra Nettstedet gjelder generelle betingelser for kjøp og leie av film for nedlasting.

For Brukerens bruk av Headwebs programvare gjelder generelle lisensbetingelser for Headwebs programvare.

 

2. Aldersgrense


Brukeren må ha fylt 13 år for å kunne bli medlem på Nettstedet. For å kunne kjøpe og leie filmer for nedlasting fra Nettstedet må Brukeren ha fylt 18 år, eller om Brukeren har fylt 16 år – men ikke 18 år – må Brukeren ha foresattes tillatelse til å kjøpe og leie filmer.

Ved å trykke på knappen "send" på registreringsskjemaet erklærer Brukeren at han eller hun har fylt 13 år.

 

3. Gyldighetsdato og opphør


Ved å krysse av i ruten ”Jeg godkjenner brukerbetingelsene” i forbindelse med registreringen bekrefter Brukeren at han eller hun har lest gjennom Brukerbetingelsene og godkjenner og aksepterer Brukerbetingelsene.

Brukerbetingelsene gjelder inntil videre og Headweb forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse Brukerbetingelsene. Slike endringer kan skje når som helst og uten forvarsel. De til enhver tid gjeldende brukerbetingelsene finnes alltid på nettstedet.

Brukerbetingelsene kan når som helst sies opp av Brukeren gjennom en skriftlig oppsigelse uten hensyn til oppsigelsestid. En slik oppsigelse skal sendes Headwebs kundeservice og inneholde korrekte og fullstendige opplysninger om Brukerens navn og e-postadresse.

Headweb kan si opp Brukerbetingelsene overfor brukere med en oppsigelsestid på en måned. Headweb kan også si opp Brukerbetingelsene umiddelbart i henhold til forhold som er beskrevet nedenfor. Oppsigelse vil skje skriftlig til Brukerens sist oppgitte epost-adresse.

Når Brukerbetingelsene er opphørt, har Brukeren ikke lenger rett til å bruke tjenestene. De brukerbegrensningene som gjelder i henhold til generelle betingelser for kjøp og leie av film for nedlasting og generelle lisensbetingelser fortsetter å gjelde. På Brukerens anmodning vil Headweb avslutte Brukerens Headwebkonto og utbetale innestående innbetalte beløp til Brukeren, til den konto som Brukeren har oppgitt skriftlig. En slik anmodning og instrukser om tilbakebetaling skal sendes Headwebs kundeservice og inneholde fullstendige og korrekte opplysninger. Brukeren kan for tiden ikke få utbetalt penger for opptjente poeng.

4. Opphavsrett


Alt materiale på Headwebs nettstedwebside er beskyttet av svensk, norsk og internasjonale lover om opphavsrett. Nettstedet og dets innehold kan bare benyttes til privat bruk.

For nedlastbare datafiler gjelder brukerbegrensninger i henhold til Generelle betingelser for kjøp og leie av film for nedlasting.

For Headwebs programvare gjelder brukerbegrensninger i henhold til Generelle lisensbetingelser for Headwebs programvare.

 

5. Registreringsdata


For å kunne bruke tjenesten, må brukeren
(a) oppgi korrekt og fullstendig informasjon i registreringsskjemaet på Nettstedet (under ”Registreringsdata");
(b) sørge for at hans eller hennes innloggingsinformasjon (inkludert passordet) håndteres på en sikker måte;
(c) oppdatere Registreringsdata og annen informasjon som Brukeren gir Headweb, slik at den er korrekt, oppdatert og fullstendig; og
(d) selv være ansvarlig for all bruk av hans eller hennes konto og for alt som skjer med hans eller hennes konto.

 

6. Brukerens rettigheter


Ved å registrere seg og bli medlem hos Headweb får brukeren tilgang til Headwebs tjenester som gjelder kjøp og leie av film for nedlasting, samt mulighet for å åpne en Headweb-konto. Brukeren får også anledning til å laste ned Headwebs programvare til sin datamaskin.

Som medlem har Brukeren også mulighet til å delta i Nettstedets sosiale forum og å anmelde filmer, samt publisere andre tekster og annet materiale på Nettstedet.

Tjenesten og Nettstedet er under stadig utvikling og Headweb forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel til noen, å fjerne eller gjøre tillegg i layout, innhold, funksjon eller på annen måte gjøre endringer på Nettstedet og i de tjenestene som blir tilbudt.

 

7. Brukerens forpliktelser


I tillegg til hva som ellers fremgår av disse Brukerbetingelsene plikter Brukeren:

 • å følge de til enhver tid gjeldende betingelser for kjøp og leie av film for nedlasting

 • å følge de på ethvert tidspunkt gjeldende lisensbetingelser for Headwebs programvare

 • å følge god skikk når det gjelder skriving av tekster for publisering, samt å følge Headwebs til enhver tid gjeldende publiseringsregler


Det er strengt forbudt for Brukeren å

 • bruke Nettstedet eller tjenestene til noe annet formål enn rent privat

 • bryte brukerbegrensningene i Generelle bestemmelser for kjøp og leie av film for nedlasting

 • bryte brukerbetingelsene i Generelle lisensbetingelser for Headwebs programvare

 • på noen måte prøve å omgå den beskyttelse og de sperrefunksjoner som inngår i Headwebs vannmerking, og på noen måte forsøke å fjerne, redusere eller påvirke denne funksjonen

 • på noen måte prøve å omgå den kopibeskyttelse (DRM) som, i visse tifeller, beskytter filmene og på noen måte forsøke å fjerne, redusere eller påvirke denne funksjonen

 • endre eller forsøke å endre formatet på nedlastede filer

 • kopiere filer i flere eksemplarer eller distribuere filer i en annen form eller på en annen måte enn det som er tillatt ifølge Generelle bestemmelser for kjøp og leie av film for nedlasting.

 • forsøke å endre, omgå og/eller overliste Headweb eller deres samarbeidspartneres sikkerhetsrutiner og IT-systemer

 • på noen måte selv å gjøre det mulig, markedsføre, informere om, forenkle eller på annen måte medvirke i eller til spredning, kopiering, utleie, underlisensiering eller publisering av materiale som er beskyttet av lov om opphavsrett.

 • samle e-postadresser eller annen kontaktinformasjon om andre brukere for elektronisk eller på annen måte sende e-post eller utøve annen utilbørlig kommunikasjon

 • bruke tjenestene eller Nettstedet til ulovlig formål eller på noen måte skade, ødelegge eller overbelaste tjenestene eller Nettstedet

 • bruke automatiserte script til å samle informasjon fra, eller på annen mnåte integrere med tjenestene eller Nettstedet

 • laste opp, legge ut, overføre, dele, lagre eller publisere innhold som kan være skadelig, skremmende, trakasserende, truende, ulovlig, vulgært, obskønt, bedragersk, uetisk, diskriminerende, rasistisk, fremmedfiendtlig eller på annen måte tvilsomt;

 • laste opp, legge ut, overføre, dele, lagre eller på annen måte via Nettstedet gjøre tilgjengelig privat informasjon om tredjepart, inklusiv, men ikke begrenset til, adresser, telefonnumre, e-postadresser, personnummer og kredittkortnummer;

 • laste opp, legge ut, overføre, dele eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som kan inneholde virus eller annen skadelig kode, filer eller programmer som er laget for å forstyrre, ødelegge eller på annen måte begrense funksjonaliteten til programvare og maskinvare;

 • laste opp, legge ut, overføre, dele, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som kan oppmuntre eller gi instruksjoner til å begå kriminelle handlinger, strider mot noens rettigheter, eller som på annen måte strider mot nasjonale eller internasjonale lover;

 • registrere flere enn én Brukerkonto eller registrere en brukerkonto på andre enn seg selv;

 • utgi seg for å være en annen person, eller lage seg en falsk identitet for bruken av tjenestene eller Nettstedet

 • bruke eller forsøke å bruke en annens konto, tjeneste eller system uten godkjenning fra Headweb

 

8. Advarsel og utestenging m.m.


Om Brukeren bryter mot Brukerbetingelsene kan Headweb gi brukeren en advarsel, avslutte Brukerens medlemskap, fjerne Brukerens profil og/eller materiale eller informasjon som Brukeren har lagt ut på Nettstedet eller forhindre Brukeren fra å bruke eller knytte tjenesten til Nettstedet. Headweb forbeholder seg retten til å foreta slike tiltak når som helst, med eller uten forvarsel.

Hver bruker er selv ansvarlig for det han eller hun skriver og legger ut på Nettstedet, i likhet med øvrige aktiviteter som skjer via Brukerens brukerkonto. Headweb forbeholder seg retten til å fjerne innlegg og hele diskusjoner som i henhold til selskapets egen oppfatning ikke bidrar til trivsel, som savner verdi for leserne eller som på annen måte anses upassende. Ved grove overtredelser av reglene for publisering eller avtalebetingelser som kan skade Headweb eller som strider mot norsk lov, kan det dessuten leveres inn politianmeldelse.

 

9. Headweb-konto


Som bruker får du mulighet til å åpne en såkalt Headweb-konto. Brukeren kan gjennom overføring via betalingskort sette penger inn på kontoen.

Vennligst merk at kontoen ikke er rentebærende og at Brukeren for tiden ikke kan ta ut innskutte midler fra kontoen. Utbetaling fra kontoen kan for tiden bare skje i forbindelse med opphør av disse Brukerbetingelsene.

Under pkt. 3 over reguleres hva som gjelder for opphør av Brukerbetingelsene.

 

10. Kompletterende informasjon på Nettstedet


Regler for medlemskap, rutinebeskrivelser for kjøp og leie, samt annen informasjon som er relevant for tjeneste, er publisert på Nettstedet. Brukeren plikter å holde seg kontinuerlig informert og å følge med på de til enhver tid publiserte reglene.

Brukeravtalen kan for øyeblikket bare inngås på svensk og norsk språk.

 

11. Personopplysninger


Ved at Brukeren registrerer seg på www.headweb.com og i forbindelse med kjøp og leie av filmer på Nettstedet, legger Brukeren inn kontaktinformasjon m.m. som inneholder informasjon om Brukerens identitet. Headweb kommer også automatisk til å innhente visse andre opplysninger om Brukeren, som informasjon om antall besøk, forbruksmønster, IP-adresser og innloggingstider. Videre kan noe annen informasjon hentes inn gjennom bruk av såkalte cookies.

I og med at Brukeren aksepterer betingelsene i disse Generelle betingelsene, samtykker Brukeren i at Headweb lagrer og behandler slike opplysninger og slik informasjon med det formål å oppfylle sine forpliktelser, samt utøve sine rettigheter i forbindelse med Brukerens medlemskap og kjøp og leie av film for nedlasting. Opplysningene kan også brukes til å analysere og videreutvikle tjenesten.

Brukerens personopplysninger vil bli lagret så lenge avtaleforholdet mellom Brukeren og Headweb består og noe tid etterpå dersom dette er nødvendig for at Headweb skal kunne fullføre sine gjenstående forpliktelser eller utøve sine rettigheter overfor Brukeren.

Brukeren har rett til en gang pr. år skriftlig å be om å få utlevert informasjon om hvordan brukerens personopplysninger anvendes. En slik anmodning må sendes til Headwebs kundeservice.

Headweb kommer ikke til å videreselge informasjonen. Salg kan likevel skje til selskaper som eies eller kontrollers av Headweb.

 

12. Headwebs ansvar


Selv om Headweb har regler for Brukeren når det gjelder å legge ut materiale, kan selskapet ikke kontrollere eller ta ansvar for hva hver enkelt bruker legger ut, overfører eller deler gjennom Nettstedet. Headweb er heller ikke ansvarlig for støtende eller upassende materiale på Nettstedet som genereres av Brukere på Nettstedet.

Headweb kan ikke garantere at Nettstedet alltid fungerer. Funksjoner og tjenester kan for eksempel i enkelte tilfeller sperres for vedlikehold eller service og/eller av en annen grunn være ute av funksjon.

Bruken av Nettstedet eller tjenestene skjer på eget ansvar og for egen risiko.
Headweb har ikke ansvar for avbrudd, forsinkelser ved overføring, feil på internett eller telekommunikasjonstjenester, tyveri eller ødeleggelse eller feil oppkobling til, eller endring av, brukerens kommunikasjon.

Headweb har ikke ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan oppstå, for eksempel i et telekommunikasjonsnett, datasystem, på servere eller hos Brukeren. Selskapet kan heller ikke ta ansvar for problemer i datamaskiner eller i mobilt telekommunikasjonsutstyr, programvare, tap av e-post, skade eller påvirkning på Brukerens eller annen persons datamaskin, i forbindelse med bruken av nedlastet materiale eller tjenester.

Headweb tar heller ikke ansvar for tap eller skade som følge av bruk av Nettstedet eller tjenestene. Dette omfatter for eksempel tap eller skade på tredjeparts applikasjoner, programvare eller innhold som er lagt ut på eller via Nettstedet eller innhold som er overført til Brukeren eller andre.

Dersom ikke annet er uttrykkelig nevnt i de publiserte Generelle betingelsene, har Headweb ikke under noen omstendigheter ansvar for noen skader eller noe tap - det være seg direkte/indirekte eller følgeskader - som følge av feil eller mangler på Nettstedet eller tjenestene eller som skyldes bruk av Nettstedet eller tjenestene. Headweb bestreber seg på at Nettstedet skal være fritt for virus, men kan dessverre ikke garantere dette.

 

13. Overlevering


Headweb har rett til å overføre rettigheter til andre og plikter i henhold til disse Brukerbetingelsene ikke at det på forhånd er innhentet samtykke fra Brukeren. I henhold til disse Brukerbetingelsene har Brukeren ikke rett til å overføre rettigheter til andre uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Headweb.

 

14. Lovanvendelse og konfliktløsing


Konflikter når det gjelder tolkning av denne avtalen, som ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene, kan håndteres gjennom offentlige tvistedomstoler. Dersom konflikten skal prøves overfor en domstol, skal den avgjøres i norsk domstol med norsk lovanvendelse.

 

15. Informasjon


Dersom det kommer frem spørsmål til disse Generelle bestemmelsene eller Brukeren av andre grunner ønsker kontakt, står han eller hun fritt til å henvende seg til Headwebs kundeservice.

 

Sist endret 2014-03-28 11:12 av Jenny Johansson

Utmerkelser og priser
"Headweb.com er en rask, oversiktlig og meget velfungerende filmtjeneste. Aavspilling foregår uten noe opphold og irriterende avbrytelser."
"Headweb har klart den mest brukervennlige tjenesten. Lyd & Bilde, 4/2010"
 
Hjelp